Jdi na obsah Jdi na menu
 


Malawští pávi.

ObrazekNebojte nespletli jsme si ptáky s rybami.Jen jsme v nadpisu využili názvu,který se v některých jazycích označují tlamovci rodu Aulonocara ,jedny z nejbarevnějších cichlid v jezeru Malawi.Kromě toho jsou to ryby mírumilovné a svými projevy vpravdě majestátní,takže si označení "malawští pávi" zaslouží. Některé druhy rodu Aulonocara které se pravidelně chovají v akváriích,obývají v přírodě podvodní jeskyně těsně u pobřeží,o čemž svědčí jejich velké výrazné oči. Vzhledem k tomu dávají přednost poněkud tlumenému osvětlení.Jiné druhy stejného rodu,které jsou v nádržích trochu méně běžné nebo se dosud v akváriích vůbec nechovají,žijí nad písčitým dnem nebo ve velkých hloubkách.Je zajímavé ,že obyvatelé písčitého dna jsou nejaktivnější za svítání a za soumraku.Druhy rodu Aulonocara tak lze považovat za cichlidy,které jsou optimálně adaptované na špatné světelné podmínky.Svědčí o tom i další typický znak-značně zvětšené smyslové póry na hlavě,které tvoří součást systému postranní čáry.Potranní čára je orgán,který můžeme klidně označit za šestý smysl ryb.Je to vysoce citlivý detekční mechanismus,který zásobuje ryby nesčetnými informacemi z jejich okolí.Ryby mohou jeho prostřednictvím například rozlišovat překážky nebo nacházet kořist,kterou v daném okamžiku nevidí.Tyto schopnosti ryb využíváme každý den v akváriích.Právě díky postranní čáře nenarážejí ryby do skleněných stěn akvária,i když je sklo,jak všichni víme,průhledné,a tedy pro ryby neviditelné. Jak už jsme uvedli,u ryb rodu Aulonocara je systém postranní čáry zvláště dobře vyvinut na hlavě a slouží nejen k orientaci,nýbrž i k vyhledávání kořisti v tlumeně osvětleném prostředí.Je však třeba také zmínit,že většina druhů včetně těch nejčastěji chovaných v akváriích nežije v přírodě ani v akváriích v jeskyních a nevykazuje též soumračnou aktivitu.V přírodě obývají přechodnou zónu mezi písčitými a skalnatými biotopy a na noc se stejně jako jiné cichlidy "ukládají ke spánku".Zatím není stále jasné,zda tyto druhy obývající mělkou vodu vyvinuly z obyvatelů jeskyní,z druhů žijících ve velkých hloubkách nebo z druhů soumračných.Neví se ani,zda si svá charakteristická přispůsobení(velké oči,zvětšené smyslové póry na hlavě)"přinesly" z uvedených zvláštních prostředí a v nových podmínkách si je ponechaly.Zástupce rodu Aulonocara lze díky jejich charakteristickým znakům poznat na první pohled(jejich blízcí příbuzní z rodu Alticorpus nejsou akvaristicky významní,a proto jim zde nevěnujeme pozornost).Přesto není tento rod z genetického hlediska příliš vzdálený od jiných rodů haplochromních cichlid,které žijí v jezeru Malawi.V akváriu se snadno kříží například s druhem Sciaenochromis ahli,přičemž potomstvo je mezi sebou nadále plně plodné po několik generací.I když si mnozí akvaristé myslí opak,pokusy s křížením nemají při určování druhů či rodů velký význam.V experimentálních podmínkách se mohou křížit mnohé druhy živočichů,které se ve volné přírodě nikdy nekříží. V akvarijních podmínkách je velmi důležité,abychom si uvědomovali,že ryby rodu Aulonocara se mezi sebou kříží velmi ochotně.Nejlepší je nechovat vůbec různé formy či druhy pohromadě v jedné nádrži,přinejmenším v případě,že chceme odchovat atraktivní a dobře prodejné potomstvo.Samice různých druhů se dají od sebe jen obtížně odlišit a křížení je v akvarijních podmínkách vysoce pravděpodobné.O potomstvo z takového křížení ovšem ve skutečnosti nikdo nestojí.Při chovu v akváriích bychom měli respektovat ještě jednu zásadu.Ryby rodu Aulonocara je možné chovat společně s druhy ze skupiny mbuna(tj.druhy ze skupiny Pseudotropheus v nejširším slova smyslu)jen ve velmi velkých nádržích.V tomto případě není důvodem obava z křížení,ale skutečnost,že poměrně agresivní druhy ze skupiny mbuna mohou velmi snadno mírumilovné aulonocary utlačovat.Daleko vhodnějšími společníky jsou druhy jako například Cyrtocara moorii,nebo nenápadní predátoři z rodu Nimbochromis.Chov aulonocar je snadný i pro začátečníky .Tyto ryby jseu velmi nenáročné,ochotně přijímají všechny běžné typy mražené či živé potravy i umělých krmiv.Mají ovšem sklon k tloustnutí,takže se musí krmit střídmě.Voda v nádrži by neměla být nikdy měkká a kyselá,vhodná teplota je v rozmezí 24-26°C.Kromě toho je třeba dodržovat obecné zásady chovu-pravidelně vyměňovat část vody a nádrž nepřerybňovat.Aulonocary,které se častěji chovají v akváriích,dorůstají podle druhu velikosti 8-15cm. Ve vyjímečných případech mohou velmi staří jedinci dosahovat velikosti o něco větší.Druhová nádrž by měla být dlouhá 100-120cm,společenská nádrž odpovídajícím způsobem větší.Aulonocary naničí rostliny.Cichlidy rodu Aulonocara jsou maternální tlamovci netvořící páry,proto je vhodné chovat je ve skupině,kde na jednoho samce připadá tři až pet samic.Pokud mají k dispozici dostatek úkrytů,které budou využívat i samice ,lze normálně chovat v jedné nádrži dva nebo tři samce. (Akva-tera forum-1/05-Agualognews-autor-Erwin Schraml)
 
 


Poslední fotografieFacebookStatistiky

Online: 2
Celkem: 322900
Měsíc: 2593
Den: 72