Jdi na obsah Jdi na menu
 


KOŽOVEC RYBÍ (KRUPIČKA)

  • KOŽOVEC RYBÍ (KRUPIČKA)

Ichthyopthirius

 

Původce onemocnění:Nálevník (Ichthyopthirius multifiliis) kožovec rybí.

Na rybách cizopasí vegetativní fáze vývojového cyklu tak zvaný trofont ,který dorůstá do velikosti až 1 mm.

Kožovec cizopasí mezi pokožkou a šárou v žaberním epitelu. Živí se rozrušenou buněčnou drtí.

Jeho růst a pomalý rotační pohyb mají za následek rozsáhle poškození tkání, až nekrotické změny.

Po dosažení určité velikosti se nálevník aktivně uvolní z tkání hostitele, usadí se na různých předmětech ve vodě a opouzdří se hlenovitou schránkou. V této rozmnožovací cystě (tomontu) se postupným rozdělením až na 2000 malých tomitů.po uvolnění z cysty se toto stadium nazývá teront. Teront plave a vyhledává si znovu hostitele a cyklus se opakuje. Nenajedli Toront hostitele do 2-3 dnů, hyne. Délka cyklů závisí na teplotě vody.

Při teplotě vody 10°C trvá tento cyklus asi 35 dnů, při teplotě 25-26°C trvá několik hodin. Tato teplota je pro rozmnožování kožovce optimální. Při teplotě vody 3°C a nad 28°C je rozmnožování přerušeno. K zamoření chovného prostředí theronty dochází s přitékající vodou nebo napadenými rybami.

 

Příznaky onemocnění: Dostavují se při silnějších infekcích. Ryby se otírají o dno a předměty v akváriu, jsou neklidné, později přestávají přijímat potravu, ztrácejí reflexy, jsou malátné a ve velkém počtu hynou za

Příznaků dušení. Na kůži, ploutvích a žábrách jsou drobné bílé krupičkovité útvary dosahující velikosti až 1 mm.

Terapie:Je velmi obtížná. Kožovci se zanořují do tkání povrchu těla a tak jsou do značné míry chráněni před antiparazitárními koupelemi.Při léčení lze použít metodu přechodného zvýšení teploty vody a antiparazitní

koupele.Metoda přechodného zvýšení teploty vody na 31-32°C po dobu 3 dnů se v praxi využívá především

v chovu akvarijních ryb . Antiparazitární koupele se používají ve stádiu, kdy vzrostlí trofonti opouštějí povrch hostitele, aby vytvořili cystu. Pouze na tato volná stádia kožovce jsou koupele účinné.

V chovu akvarijních a okrasných ryb lze využít dlouhodobou , případně krátkodobou koupel v malachitové zeleni.Při tlumení této nemoci lze aplikovat také přípravek Entizol, který přidáváme do krmiva.Tato metoda se využívá u ryb, která ochotně přijímají potravu.Také lze použít Akryflavín(Trypaflavín).


Prevence: spočívá v zabránění zamoření chovného prostředí, a to jednak nákupem a vysazováním zdravých ryb a kvalitní vodou.


Trichodina

Původci trichodinóz patří mezi nejčastější se vyskytující organismy, které osídlují ryby.

Kromě ryb žijí na povrchu těla některých bezobratlých a na larválních stádiích obojživelníků.

U ryb se usazují na kůží, ploutvích a žábrech.

 

Původci onemocnění : Zástupci rodu Trichodina, trichodinella a Tripartiella.

Jejich společným znakem je kloboukovitý tvar těla s výrazným příchytným diskem.

Jsou to ektokomezálové využívající svého hostitele jako výhodného podkladu, který je svým pohybem

přivádí ke zdrojům potravy. Živí se potravou z okolní vody, tj. bakteriemi, organickou drtí, ale také drtí

z přirozených odumřelých buněk hostitele. Na rybách v dobré kondici a v dobrých životních podmínkách se nikdy nevyskytují ve větším množství. Na rybách oslabených nebo čerstvě vykuleném plůdku se mohou masově pomnožit a svým přichytáváním a stálým pohybem dráždit a poškozovat povrch těla tak, že

může dojít i k úhynům. V takových případech se trichodiny živí rozrušenými částečkami těla hostitele a chovají se jako skuteční ekoparaziti. Bez hostitele mohou trichodiny žít ve vodě o vyšší teplotě několik hodin, ve vodě o nízké teplotě až několik dnů.

 

Příznaky onemocnění: projevují se pouze při masivních infekcích otíraní ryb o předměty a vyhledávání kyslíkatější vody, pod hladinou a u přítoku. Na povrchu kůže, ploutví a žáber těchto ryb je našedlý zákal, patrný zejména ve vodě.

 

Terapie. Je shodná jako u chilodonelózy.

Prevence: Je obdobná jako u jiných protozoóz kůže a žáber.

 

 


 

 
 


Poslední fotografieFacebookStatistiky

Online: 1
Celkem: 328021
Měsíc: 2918
Den: 81